Certifikati

Certifikati i bonitetne ocjene su jedan od načina putem kojeg našim klijentima i kupcima opravdavamo kvalitet našeg poslovanja.

U prilogu LRC BIS certifikat, kao i Company Wall bonitetna ocjena 2021. godine.

Naime, LRC Bussines Intelligence System omogućava svakoj individui, kao i zainteresovanim klijentu, da putem detaljno i stručno odrađenih analiza provjeri kvalitet i sigurnost svake kompanije u regiji.

Finansijski status naše kompanije, bilans stanja i uspjeha, kao i druge analize našeg poslovanja možete provjeriti na LRC platformi.Slika 53
0 0